2018 йил 30 майдаги акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти хўжалик фаолиятига
тегишли муҳим фактлар тўғрисида

Б И Л Д И Р И Ш Н О М А

 

“URGANCH SHAROB” АЖнинг 2018 йил 30 май куни бўлиб ўтган 2017 йил якунларига бағишланган акциядорларнинг умумий мажлисида жамиятнинг овоз берувчи акцияларнинг эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозларнинг умумий сони 2 440 044 дона, йиғилишда қатнашган акциядорлар эгалик қилган овозлар сони 2 079 412 ёки 83,8%.

Жамиятнинг тўлиқ номи: “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти.

Манзили: Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Саноатчилар кўчаси, 417-“А” уй. Индекс: 220100.

Қимматли қоғознинг тури: эгаси ёзилган оддий нақдсиз акциялар.

Акциядорлар рўйхатини тузиш санаси тўғрисида қарор қабул қилинган вақт 2018 йил 15 май акциядорлар реестри ёпилган вақти 2018 йил 15 май ва йиғилиш ўказилишига 3 иш куни қолган пайт 2018 йил 24 май.

Қарор қабул қилинган вақт: Кузатув кенгашининг 2018 йил 15 май 4-сонли қарори.

Умумий йиғилишнинг тури: Навбатдаги умумий йиғилиш.

Умумий йиғилишнинг формаси: Очиқ умумий йиғилиш.

Ўтказилган кун: 2018 йил 30 май.

Йиғилиш ўтказилган жой: Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Саноатчилар кўчаси, 417-“А” уй.

Умумий мажлис кворуми 2 079 412 ёки 83,8%.

Йиғилиш кун тартибига қўйилган масалалар бўйича овоз бериш якунлари:

 1. Жамият акциядорларининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. Жамият бошқаруви раисининг 2017 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботни тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “OSYO-AUDIT” МЧЖ молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хисоботини эшитиш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. 2017 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. Жамиятнинг 2018 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0%
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар Йўқ 0%
Қаршилар 2 079 412 100 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
т/р Кузатув кенгаши аъзолари Овоз бериш натижалари
Овозлар сони Фоиз
1 Худойназаров Олим 37 397 500 32,7
2 Тўлаганов Шавкат 2 097 500 20,17
3 Дўстматова Шоира 2 757 500 26,5
4 Назаров Жаҳонгир 210 610 2,03
5 Атабаев Валерий 863 370 8,3
6 Ақилханов Олимжон 0 0
7 Қодиров Абдурасул 1 070 580 10,3
8 Абдуқодиров Санжар 0 0
  Жами овозлар 10 397 060 100
 1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
т/р Кузатув кенгаши аъзолари Овоз бериш натижалари
Тарафдорлар Қаршилар Бетарафлар
1 Азимов Дилшод 723 711
2 Шомақсудов Шорустам 723 711
3 Атаев Шоназар 688 457 35 254
4 Ибрагимова Нодира 723 711    

 

 1. Жамият ижроия органи аъзоларининг янги таркибини сайлаш;
т/р Ижро органи аъзолари Овоз бериш натижалари
Тарафдорлар Қаршилар Бетарафлар
1 Кенжаев Улугбек 2 079 412 Йўқ Йўқ
2 Артиқов Атабай 2 079 412 Йўқ Йўқ
3 Машарипов Ахмаджон 2 079 412 Йўқ Йўқ
4 Атамуратов Рустам 2 079 412 Йўқ Йўқ
5 Салаев Хайрулло 2 079 412 Йўқ Йўқ

 

 1. Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш);

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. “Урганч Аудит” МЧЖ томонидан жамиятнинг Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасидаги таклифга асосан жамият Уставига қўшимча ва ўзгартиришларни киритиш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. Жамият бошқарув органи томонидан 2017 йилнинг 6 январидаги 2-сонли, 13 февралдаги 8-сонли, 7 мартдаги 12-сонли, 17 мартдаги 15-сонли, 11 апрелдаги 21-сонли, 8 майдаги 27-сонли, 18 майдаги 29-сонли, 25 сентябрдаги 46-сонли, 21 ноябрдаги 50-сонли, 4 декабрдаги 52-сонли, 15 декабрдаги 54-сонли ҳамда 25 декабрдаги 56-сонли қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 1. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни корхона фойдасига олиш.

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 2 079 412 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

 

 

 

Овозга қўйилган масалалар бўйича қабул қилинган қарор

М А Т Н И

 1. Жамиятнинг 2017 молиявий йил якунларига бағишланган навбатдаги умумий йиғилиш регламенти 1-иловага асосан тасдиқлансин.
 2. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Бошқарув органи раиси Кенжаев Улуғбек Каландарович 2017 йилдаги хўжалик юритиш ва жамият иқтисодиётини бошқаришдаги ҳамда ҳисобот йилда белгиланган бизнес – режаларни бажариши юзасидан маърузаси маълумот учун қабул қилиниб, тасдиқлансин ва жамиятнинг 2017 йил хўжалик молиявий фаолияти қониқарли деб топилсин.
 3. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текширув хулосаси тасдиқлансин.
 4. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2017 йилги хўжалик молиявий фаолияти натижалари юзасидан тайёрланган ва акциядорларга ўқиб, эшиттирилган ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
 5. “URGANCH SHAROB” акциядорлик 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари маъқуллансин ва йиллик якуний баланси актив бўйича 26695,9 млн.сўм, пассив бўйича 26695,9 млн.сўм ҳолатида тасдиқлансин.
 6. Жамиятнинг 2017 йил соф фойдасининг 25 фоизи дивидендларга, 10 фоизи инновацион фаолиятни қўллаб қувватлаш жамғармасига ҳамда 65 фоизи Ўбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 августдаги ПҚ-3239-сонли қарорига асосан Тошкент вилояти Паркент туманида Узумни қайта ишлаш лойиҳасини амалга ошириш учун йўналтирилсин.
 7. 2017 молия йили натижаси бўйича 2033,2 млн.сўм миқдорида соф фойда олишга эришилган. Шундан:

 

Кўрсаткичлар Суммаси (минг сўмда) Фоизи
Соф фойда 2 033 235 100,0
Акцияларга дивиденд 508 308 25,0
Инновацион фаолиятни қўллаб қуввалаш фондига 203 323 10,0
Ўбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 августдаги “Ўзшаробсаноат” акциядорлик жамияти фаолиятини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3239-сонли қарорига асосан Тошкент вилояти Паркент шаҳрида қиймати 2 млн.долларлик Узумни қайта ишлаш лойиҳасини амалга ошириш учун 1 321 604 65,0

 

Бунда оддий ва имтиёзли акцияларнинг ҳар бирига 213,64 сўмдан дивиденд тўланади. Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши қарор қабул қилгандан кейин 60 кун, яъни 2 ой давомида қонуний тўлов воситаси, пул шаклида тўланади, юридик шахсларга пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга пластик карточкаларига пул ўтказиб бериш йўли билан тўлансин.

 1. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2017йилги хўжалик молиявий фаолиятининг натижалари юзасидан тайёрланган ва акциядорларга ўқиб эшиттирилган ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин Кузатув кенгашининг 2017 йилги фаолияти қониқарли деб топилсин.
 2. Жамиятнинг 2018 йил учун тузилган ва ўқиб эшиттирилган 547 минг дал ароқ, 120минг дал вино, 4,7 минг дал конъяк ишлаб чиқариш, 2600 млн.сўм миқдорда соф фойда олиш режалаштирилган “Бизнес – режаси” маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
 3. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўловларининг миқдорлари ҳар ойда қуйидагича белгилансин;

– Кузатув кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақинининг 6 баробари миқдорида;

– Кузатув кенгаши аъзоларига Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақинининг 4 баробари миқдорида.

 1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш масаласи акциядорларнинг кўпчилик овоз қаршилиги билан рад этилсин.
 2. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари янги таркибини сайлаш масаласи бўйича ўтказилган  “Кумулятив” овоз бериш натижаларига кўра энг кўп овоз олган Худойназаров Олим (3397500 та овоз), Дустматова Шоира (2757500), Тўляганов Шавкат (2097500), Қодиров Абдурасул (1081580), Атабаев Валерий (863370) номзодлари Кузатув кенгаши аъзолигига сайланган деб ҳисоблансин. Таркибга сайлаш учун сайлов бюллетенларига номзоди киритилган Назаров Жахонгир (210610), Абдуқодиров Санжар (0) ва Ақилханов Олимжон (0) етарли овоз олмаганлиги учун жамият Кузатув кенгаши аъзолигига сайланмаган деб ҳисоблансин.
 3. Ўтказилган сайлов натижалари бўйича жамият тафтиш комиссияси аъзолигига
 • Азимов Дилшод;
 • Шомақсудов Шорустам;
 • Ибрагимова Нодира номзодлари сайланган деб ҳисоблансин. Таркибга сайлаш учун сайлов бюллетенларига номзоди киритилган Атаев Шоназар етарли овоз олмаганлиги учун жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига сайланмаган деб ҳисоблансин.
 1. Ўтказилган сайлов натижалари бўйича ижро органи аъзолигига
 2. Кенжаев Улуғбек;
 3. Артиқов Атабай;
 4. Машарипов Ахмаджон;
 5. Салаев Хайрулло;
 6. Атамуратов Рустам номзодлари сайланган деб ҳисоблансин.
 7. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти раислигига ўтказилган сайлов натижалари бўйича Кенжаев Улуғбек Каландарович бир овоздан сайланган деб ҳисоблансин ва у билан Кузатув кенгаши раиси ўртасида жамият акциядорларининг кейинги навбатдаги умумий йиғилишига қадар меҳнат шартномаси тузилсин.
 8. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими “Урганч Аудит” МЧЖ томонидан энг юқори кўрсаткич +1200 ва энг кам кўрсаткич -1200 шкаласи бўйича ўтказилган баҳолаш натижаси билан 250 балл билан баҳоланиб, қониқарли деб топилганлиги тасдиқлансин.
 9. Урганч Аудит” МЧЖнинг ҳулосасига асосан жамиятимиз томонидан корпоратив кодексига амал қилиш бўйича йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш мақсадида  Жамият уставига қуйидаги қўшимчалар киритилсин.
 ЭСКИ ТАҲРИР   ЯНГИ ТАҲРИР
3.10. янгидан киритилди   3.10. Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига эга
7.6. янгидан киритилди   7.6. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин 90 (тўқсон) кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.
9.13. янгидан киритилди   9.13. Акциядорлар вакили сифатида иштирок этувчи шахсга ижроия органига аъзо сайлаш масаласида овоз бериш ҳуқуқи чекланмаган.
12.4. янгидан киритилди   12.4. Миноритар акциядор асоссиз равишда талаб қилиш ва маҳфий ахборотлар, тижорат сирларини қўллаш орқали АЖ бошқарув органи фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги керак.

 

 1. Жамият бошқарув органининг 2017 йил 6 январидаги 2-сонли йиғилиш баёнига асосан Болалар спортини ривожлантириш учун 62 млн.сўм, Жиззах вилояти “Маҳалла” фондига 5 млн.сўм ва Ўзбекистон ўқ отиш спорти Федерациясига 12 млн.сўм, 13 февралдаги 8-сонли йиғилиш баёни билан Хоразм футбол Федерациясига 10 млн.сўм, 7 мартдаги 12-сонли йиғилиш баёни билан “Ўзбекистон Шампани” АЖга 27,8 млн.сўм, 17 мартдаги 15-сонли йиғилиш баёни билан “Баркомол авлод 2017” 9 млн.сўм, 11 апрелдаги 21-сонли йиғилиш баёни билан Нуроний жамғармасига 500 минг сўм, 8 майдаги 27-сонли йиғилиш баёни билан Навбоҳор футбол клубига 3 млн.сўм, 18 майдаги 29-сонли йиғилиш баёни билан Болалар спортига 80 млн.сўм, 25 сентябрдаги 46-сонли йиғилиш баёни билан Пахта ҳосилини йиғим терими билан боғлиқ харажатларга 603,8 млн.сўм, 21 ноябрдаги 50-сонли йиғилиш баёни билан Бадминтон федерациясига 14 млн.сўм, 4 декабрдаги 52-сонли йиғилиш баёни билан Ногиронлар интернат уйига 3 млн.сўм, 15 декабрдаги 54-сонли йиғилиш баёни билан Ўзбекистон кураш федерациясига 10 млн.сўм ҳамда 25 декабрдаги 56-сонли йиғилиш баёни билан Экосан жамғармасига 10 млн.сўм ва Ўзбекозиқовқат заҳира уюшмасига 10 млн.сўм ҳомийлик ва ҳайрия пул маблағларини ўтказиб бериш бўйича қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.
 2. Жамият акциядорлари ёки уларнинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд пулларини жамият фойдасига олинсин.

 

 

 

“URGANCH SHAROB” АЖнинг аффилланган жисмоний шахслари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р Ф. И. О. Акция сони Устав фондига нисбатан Аффилланган сабаби Аффилланган санаси
I II III IV V VI
1 Худойназаров Олим Кузатув кенгаши раиси 30 май 2018 йил
2 Дўстматова Шоира Кузатув кенгаши аъзоси 30 май 2018 йил
3 Тўляганов Шавкат Кузатув кенгаши аъзоси 30 май 2018 йил
4 Қодиров Абдурасул 2 200 0,10 Кузатув кенгаши аъзоси 30 май 2018 йил
5 Атабаев Валерий     Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси 30 май 2018 йил
6 Кенжаев Улугбек 12 728 0,55 Бошқарув аъзоси 30 май 2018 йил
7 Машарипов Ахмеджон 660 0,03 Бошқарув аъзоси 30 май 2018 йил
8 Атамуратов Рустам 1881 0,08 Бошқарув аъзоси 30 май 2018 йил
9 Артиқов Атабай     Бошқарув аъзоси 30 май 2018 йил
10 Салаев Хайрулло     Бошқарув аъзоси 30 май 2018 йил

 

 

 “URGANCH SHAROB” АЖнинг аффиланган юридик шахслари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

 

Т/р Юридик шахс номи Манзили ИНН Аффиланган санаси Акция сони Устав фондига нисбатан, %да
1 «O`zvinosanoat-Xolding» холдинг компанияси Тошкент шаҳар, Шайхонтахур тумани, Абай кўчаси, 6 уй 200626156 06.06.2003 йил 1266258 52,6
2 Давлат активларини бошқариш маркази г. Ташкент , ул. Проспект Узбекистанский, д. 55 201122696      
3 “Хоразм узуми тайёрлов савдо” МЧЖ Ургенческий район, пос.Чалыш 302722603 07.10.2013   82,4
1 «ANDIJON BIOKIMYO ZAVODI» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном  капитале которого владеет АО  11.01.2006 г. 2762020   51  
2 «DACHA» AJ  Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение ,11.01.2006 г.        
3 MCHJ «NAVIGUL» QK  Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение ,11.01.2006 г.        
4 «ANDIJONSHAROBSAVDO»   MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО , 17.04.1999 г.     100  
5 «VODIY MIRISHKORI AGROFIRMASI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 15.01. 2016 г.     10  
6 «OLTIN SHINGIL AGROFIRMASI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 13.01.16 г.     10  
7 «BALIQCHI TUMAN SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 20.05.15 г.     100  
8 «QORADARYO SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 28.07.2010 г.     100  
9 «QO’RG’ONTEPA TUMAN SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 1.02.2007 г.     100  
10 «SHAXRIXON SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 22.01.2007 г.     100  
11 «UZUM-SHAROB EKSPORT» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 21.01.2016 г.     10  
12 «XO’JAOBOD SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 16.10.14 г.     100  
13 «SHOXRUD» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 18.07.1997 г. 1531056   51  
14 «BUX-TEL» QK Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение , 11.01.2006 г.        
15 «BUXOROSHAXARSHAROBSAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 20.05.2015     100  
16 «SHOFIRKON UZUM» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 22.12.2015 г.     5,9  
17 «GALA-RIVER» MChJ QK Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
18 «GIJDUVON SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 12.06.2001     100  
19 «JONDOR SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 21.04.2009 г.     100  
20 «BUXARA AGRO MIR IMPEKS» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,19.12.2015 г.     9  
21 n «SHAROB-SAVDO» MChJi Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 16.06.2001 г.     100  
22 «PESHKO’ TUMAN SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 9.03.2010 г.     100  
23 «TOZA-SHAROB» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 06.12.2007г.     100  
24 «OSIYOSHAROBSAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 20.09.2002г.     100  
25 «MASTONA OSIYO HAMKOR» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 13.01.2016 г.     1,31  
26 MChJ «MINDONOBOD AGROSANOAT» A Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,29.09.09 г.        
27 «VODILSHAROBSAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 10.06.2003 г.     100  
28 «MASTONA» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 18.07.1997 г. 561000   51  
29 «QO’QONSHAHASHAROBSAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 9.12.2006г.     100  
30 «QO`QONSPIRT» AJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,11.01.2006 г.        
31 «BARAKA FAYZ IMPEKS TEKSTIL» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,22.06.16 г.        
32 «QUVASOY UZUMZORI AGROFIRMASI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,8.01.2016 г.     10  
33 «BAXMAL ROSA» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 4.08.15 г.        
34  «BAXMAL SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 19.01.2009 г.     100  
35 «BAXMAL AGROSILVER» MChJ agrofirma Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 22.04.2016 г.     5,9  
36 Ф/х «ДАЛА ГАВХАРИ» Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 8.07.13 г.        
37 «GALLAOROL TUMAN SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 14.05.15 г.     100  
38 «MARJONBULOQ SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 27.10.2006 г.     100  
39 «G’ALLAOROL AGROTEX GOLD» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,19.04.2016 г.     14,7  
40 «DO’STLIK SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 21.01.2002 г.     100  
41 «ASHURBEK UZUMZORI» FX Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,20.05.14 г.        
42 «DASHTOBOD SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 1.11.2006г.     100  
43 «CHORTOQ TUMAN SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 1.06.2004 г.     100  
44 «CHORTOQ AGROIMPEKS» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,18.12.15 г.     11,7  
45 «KAPITAL-AGRO IMPEKS» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,18.12.15 г.        
46 «NAMANGANVINO» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО ,  18.07.1997 г. 206222   57,2  
47 «NAMANGANTUMANSHAROBSAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 10.03.2004 г.     100  
48 «QORAKO’L SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 26.08.2011г.     100  
49 «YANGIQO’RGON SHAROBI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,1.06.10 г.        
50 «YANGIQO’G’ON SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,18.07.2012 г.     100  
51 «QUYOSHLI YURT UZUMI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,18,12.15 г.        
52 MChJ «NAVOIY» qo’shma korxonasi Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,18.07.97 г.        
53 «NAVOIY VILOYATI SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 7.12.2006 г.     100  
54 «QIZILTEPA SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 19.04.2000 г.     100  
55 «JANNATMAKON SAXOVATI AGROFIRMASI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,18.01.2016 г.     12  
56 «XATIRCHI UZUMZORI» agrofirmasi MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 31.12.2015 г.     17,9  
57 «XATIRCHI SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 29.01.2009 г.     100  
58 «ZARAFSHON SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 28.08.2014 г.     100  
59 MChJ «AGROMIR KITAB» QK Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,27.03.15 г.        
60 «KITOB NE’MATI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,22.02.16 г.        
61 «SHAROBSAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 26.01.2001 г.     100  
62 «KITOB UZUM SERVIS» MChJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО ,  5.01.2016 г.     74,9  
63 «QAYNAR» FX Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 31.03.15 г.        
64 «TUPCHOQ UZUMZORLARI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 5.01.2016 г.     10  
65 «SHAROBSAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 20.02.2003 г.     100  
66 «QARSHI SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 23.09.2014 г.     100  
67 «SHAHRISABZ VINO AROQ» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО ,  18.07.1997 г. 481000   51  
68 «SHAHRISABZ NOZ-NEMATLARI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 2.01.2016 г.     5,6  
69 «CHORRAXA MUZ MEVA» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 21.12.2015г        
70 MChJ «YAKKABOG’ UZUM SERVIS» agrofirmasi Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 22.03.2016г.     9  
71 «ЯККАБОГ ШАРОБ-САВДО» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,28.07.2008 г.     100  
72 «YAKKABOG’ SHAROB KONSERVA» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,15.05.15 г.     93,9  
73 «BERUNIY ShAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 23.10.08 г.     100  
74 «SHAROBSAVDO BAZASI» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 15.03.02 г.     100  
75 «ELLIKQAL’A SHAROBI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006г.,        
76 «NO’KIS VINOZAVODI» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО ,  18.07.1997 г. 892485   51  
77 «O’ZVINOSANOAT-XOLDING» AJ «QQ SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 22.04.1999 г.     100  
78 «KARAKALPAK STEKLOTARA» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 29.04.14 г.        
79 «QO’NG’IROT SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 2.05.2011г.     100  
80 «AGROEXPORT RK-GROUP» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 1.03.16 г.        
81 «TO’RTKO’L SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 14.09.2000 г.     100  
82 «TAXIATOSH SHAHAR SHAROB-SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 24.07.2002 г.     100  
83 «BULUNG’UR-1» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
84 «OQ ARIQ SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 13.05.2010 г.     100  
85 «XOSIYAT CHEVARI CHUYANTEPA» FX Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 8.07.13 г.        
86 «BULUNGUR MEVA EKSPORT» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 15.12.15 г.     100  
87 «ISHTIXON MEVA EKSPORT» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 9.01.16 г.     10  
88 «ISHTIXONSHAROBSAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 18.08.2003г.     100  
89 «MITAN SHAROB» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
90 MChJ «MAROQAND OHALIK UZUMLARI» A Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 7.01.16 г.     10  
91 «SAMARQAND JOMBOY-SHAROB» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
92 «KATTAQURG`ON SHAHAR SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 20.01.2007 г.     100  
93 MChJ «KATTAQURG’ON MASKA UZUM BOG’LARI» A Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 8.01.16 г.     10  
94 «CHAROS AGRO UZUMLARI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 9.01.16 г.     8,1  
95 «SIFAT SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 29.03.2007 г.     100  
96 MChJ «AGRO MEVA UZUM» A Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 21.12.15 г.     10  
97 «XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 18.07.1997 г. 782000   51  
98 «SAMARQAND SHAHAR SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 5.02.2001 г.     100  
99 «SIYOB SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 10.09.2008 г.     100  
100 «BOG`ISHAMOLSHAROBSAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 21.08.2003 г.     100  
101 «SHOH JAHON MA’MUR»  MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,27.05.16 г.        
102 «SAMARQAND AQUA LINE» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,11.01.2006г.,        
103 «БАЛХИЕH» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 18.07.1997 г.        
104 «SAMARQAND MIRONQUL UZUMLARI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 17.02.14 г.        
105 «SAMARQAND TUMAN SAHROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 10.08.2006 г.     100  
106 MChJ «AGROMIR ADAS» QK Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
107 «BOG’IZAG’ON» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,18.07.1997 г.        
108 «DILKISHO SAFAT» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,9.01.16 г.     10  
109 MChJ «SIRDARYO MO’MINOBOD TOKZORLARI» A Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,8.01.16 г.     10  
110 «MUMINOBOD» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,18.07.1997 г.        
111 MChJ «URGUT ZAMIN SOHIBKORI» A Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 8.01.16 г.     5,9  
112 «GULISTON PARRANDA» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 28.03.2011 г.        
113 «MALIK SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 26,05.2005г.     100  
114 «GULISTON SHAHAR SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 29.10.2008 г.     100  
115 «OTABEK ODILJON BIZNES» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,25.04.14 г.        
116 «NODIRJON RAVSHANBEK BUNYOD» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 1.06.15 г.        
117 «MIRZAOBOD SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 26.01.2008 г.     100  
118 «MIRZAOBOD ANORZOR UZUMZORLARI» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,10.01.17 г.     68  
119 «GULISTON-SHAROB» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006г.,        
120 «BUNYOD GOLD» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006г.,        
121 «SIRDARYO VINO» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО ,  18.07.1997 г. 1003280   51  
122 «SAVB» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 18.07.1997 г.        
123 «DENOV VINO-AROQ» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО ,  18.07.1997 г. 696150   51  
124 «SHASHMOXKOSHOB» AF Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.16 г.     1  
125 «DENOV SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 13.11.2000 г.     100  
126 «ORZU K-o» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006г.,        
127 «JARQO’RG’ON SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,11.01.2006 г.     100  
128 «MUSALLAS» agrofirmasi Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006г.,        
129 «POLVONTOSH» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006г.,        
130 «OLTINSOY KAMALIGI» MChJ agrofirmasi Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.16 г.     9,9  
131 «XO’JAIPOK SANATORIYASI SOG’LOMLASHTIRISH MAJMUASI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 4.03.17 г.        
132 «O‘zvinosanoat-xolding» xolding kompaniyasiga qarashli Oltinsoy tuman «SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 12.03.2003 г.     100  
133 MChJ shaklidagi «SULTON SHARBATI» agrofirmasi Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение,        
134 «SUBTROPIK EKINLAR ILMIY-AMALIY MARKAZ»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 19.09.2010 г.     100  
135 «QUMQO’RG’ONSHAROBSAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 10.01.2003 г.     100  
136 MChJ shaklidagi «QUMQO’RG’ON AGROFIRMASI» agrofirmasi Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 14.12.15 г.        
137 MChJ «SAHOVAT» QK Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
138 MChJ shaklidagi «QORASUV MEVA SAVZAVOD» A Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 14.12.15 г.        
139 ChEII «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» AJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение,        
140 «BLKTB-MEVASABZAVOT» OОО Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 18.07.1997 г.     34 ,.2  
141 «ASL BILLUR» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
142 «CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 7.01.2002 г.     100  
143 «MARKAZ SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 26.05.1999 г.     100  
144 «MIRZO ULUG’BEK TUMAN HUDUDIY IHTISOSLASHGAN SHAROB-SAVDO BAZASI»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 5.03.2002 г.     100  
145 «DAVR SHAROB» MChJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО ,  09.02.2017     24,3  
146 «GREEN PRINT SYSTEMS» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.02.16 г.        
147 «VINOLAR MARKAZI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 22.07.2015        
148 «SHARQSHAROBSAVDO» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 1.08.2016 г.        
149 «VINAGROIMPEX» MChJ  30.09.2016        
150 «Узагролизинг» АЖ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 19.12.17 Г. 1 216      
151 «SHAROBSOZ» MChJ 11.01.2006 г.        
152 «QAMXAR» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
153 «SHAYXONTOXUR SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,6.10.08 г.     100  
154            
155 «VINOSANOATINFOSERVIS»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,26.04.13 г.       100
156 «ASL OYINA» AJ          
157 «FAIZ SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,7.12.2001 г.     100  
158 «POYTAXT GROUP» XK Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 6.10.08 г.        
159 «UCHTEPA SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 20.03.2009 г.     100  
160 «YANTAR SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 23.02.2009 г.     100  
161 ChEII “TOSHKENTVINO KOMBINATI” AJ Юр.лицо , которое владеет  20 и более процентами акций АО, 18.07.1997 г. 953960   51,79  
162 «O’ZBEKISTON SHAMPANI» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 8.07.1997 г. 172438   51  
163 «O`ZVINOSANOAT-XOLDING» MARKAZIY LABORATORIYASI»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 18.07.1997 г.     100  
164 «OYNUR SHAROB SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 20.05.2008 г.     100  
165 «EURO PACK» MChJ QK Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.04.2016        
166 MChJ «ELSUN-SHAROB» QK Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
167 «YUNUSOBODTUMANSHAROBSAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 17.11.2003 г.     100  
168 «BEKOBOD-SHAROB-SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 24.12.2009 г.     100  
169 MChJ «BO’STONLIQ UZUM SERVIS» AF Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,13.01.16 г.     100  
170 «KONVIN» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 18.07.1997 г. 274976   51  
171 «BO’STONLIQ TUMAN SHAROB-SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,13.12.01 г.     100  
172 «GAZALKENT SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,13.10.14 г.     100  
173 «AKBARJON BOG’BON INVEST» FX Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 24.12.15 г.        
174 «KOMSAR» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
175 «QISHLOQ XO’JALIK MAHSULOT TA’MINOTI»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,12.04.12 г.     100  
176 «CHINOZ SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,3.04.2008 г.     100  
177 «CHIRCHIQSHAROBSAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 27.12.2003 г.     100  
178 «OHANGARON SHAHAR SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,6.02.07 г.     100  
179 «OHANGARON UZUM AGRO» MChJ AF Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,15.01.16 г.     100  
180 «OLMALIQSHAROBSAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 16.08.2002 г.     100  
181 «TOSHKENT SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 3.05.1999 г.     100  
182 «BONU GALDIN» МЧЖ КК Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
183 «HAMKOR» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
184 «PARKENT KONSALTING TEXNIK SERVIS» MChJ AF Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 5.06.2013 г.     78,6  
185 «SO’QOQ SHAROB» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
186 «FAYZ» МЧЖ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
187 «AGROMIR ZARKENT» MChJ QK Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
188 MChJ «ARKO-STYIL» QK Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
189 «AGRO BIZNES PARKENT» MChJ AF Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 21.01.16 г.     100  
190 «QUYOSH NURI» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
191 «XAZIFA-MADAD» FX Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 4.04.16 г.        
192 «MAFTUNA MADAD» FX Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 4.04.16 г.        
193 «ALEKGALL» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 1.08.06 г.        
194 «KARVON» MChJ QK Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
195 «AFSAR COMPANY LTD» MChJ QK Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
196 «QIBRAY SHAROB SAVDO BAZASI»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,12.04.2001 г.     100  
197 «SHAROB» ISHLAB CHIQARISH KORXONASI Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
198 «SHAMPAN SHAROB» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 17.02.14 г.        
199 «FAYZ MEGA MAX» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 4.04.16 г.        
200 «NASTARIN-JASMIN» ФХ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 24.07.07 г.        
201 «QUYICHIRCHIQ SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,18.01.12 г.     100  
202 «YANGIYO’L SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО,6.03.2009 г.     100  
203 «YANGIYO’L DAVR AGRO» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 15.01.16 г.     5,9  
204 «BIOKIMYO» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 11.04.2004 г. 728440   51  
205 «AFSONA SHAROB» МЧЖ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение,        
206 «BEAUTY GLASS DECOR» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 8.08.11 г.        
207 «BEAUTY GLASS COVER» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 8.08.11 г.        
208 «FAR-VAB» MChJ QK Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
209 «DAMACHI SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 11.01.2006 г.     100  
210 «MEVA-SHARBAT» ВТУК Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
211 «KELES SHAROB» МЧЖ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
212 «FAROVON» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
213 МЧЖ «BOLGARIA-SHAROB» КК Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
214 «KELES SHAROB SAVDO IXTISOSLASHTIRILGAN BAZA-UNITAR KORXONASI » MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 30.11.2011 г.     100  
215 «ZANGIOTA UZUM MAHSULOT SAVDO» MChJ AF Юр. лицо,  входящее  в одно сэтим АО  хозяйственное объединение, 15.01.16 г.     9,9  
216 «HAMKOR-OSIYO» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
217 «OZGARISH SHAROB-SAVDO»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 7.01.02 г.     100  
218 «O’RTAAUL SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 5.09.2005 г.     100  
219 «МАТОNАТ» MChJ Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
220 МЧЖ «DOZ TUR LTD» КК Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 11.01.2006 г.        
221 MChJ shaklidagi «GURLAN MEVA» agrofirmasi Юр. лицо,  входящее  в одно с этим АО  хозяйственное объединение, 28.10.16 г.        
222 «QO’SHKO’PIRSHAROBSAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 10.03.2008 г.     100  
223 «URGANCH SHAROB» AJ Юр.лицо ,  20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО , 18.07.1997 г. 1266258   51  
224 «XORAZM SHAROB SAVDO» MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 27.04.1999 г.     100  
225 «XORAZM UZUMI TAYYORLOV SAVDO» MChJ 9.02.16 г.     3,5  
226 «ХИВАШАРОБСАВДО»  MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 5.11.2005 г.     100  
227 «XONQASHAROBSAVDO»   MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 20.01.2003 г.     100  
228 «YANGIBOZOR SHAROB SAVDO»   MChJ Юр. лицо , являющееся ДХО этого  АО, 4.04.2007 г.     100  

 

 

 

 

 

Кузатув кенгаши.

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Сайт ХВКМ томонидан ишлаб чиқилди.