БИЛДИРИШНОМА

“Урганч Шароб” акциядорлик жамияти хўжалик фаолиятига
тегишли муҳим фактлар тўғрисида

Б И Л Д И Р И Ш Н О М А

 “Урганч Шароб” АЖнинг 2016 йил 20 май куни бўлиб ўтган 2015 йил якунларига бағишланган акциядорларнинг умумий мажлисида жамиятнинг овоз берувчи акцияларнинг эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозларнинг умумий сони 2 291 044 дона, йиғилишда қатнашган акциядорлар эгалик қилган овозлар сони 1 547 026 ёки 67,5%.

Жамиятнинг тўлиқ номи: “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти.

Манзили: Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Саноатчилар кўчаси, 417-“А” уй. Индекс: 220100.

Қимматли қоғознинг тури: эгаси ёзилган оддий нақдсиз акциялар.

Акциядорлар рўйхатини тузиш санаси тўғрисида қарор қабул қилинган вақт 26 апрел 2016 йил акциядорлар реестри ёпилган вақти 6 май 2016 йил ва йиғилиш ўказилишига 3 кун қолган пайт 16 май 2016 йил.

Қарор қабул қилинган вақт: Кузатув кенгашининг 26 апрел 2016 йил №4 сонли қарори.

Умумий йиғилишнинг тури: Навбатдаги умумий йиғилиш.

Умумий йиғилишнинг формаси: Очиқ умумий йиғилиш.

Ўтказилган кун: 20 май 2016 йил.

Йиғилиш ўтказилган жой: Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Саноатчилар кўчаси, 417-“А” уй.

Умумий мажлис кворуми 1 547 026 ёки 77,6%.

Йиғилиш кун тартибига қўйилган масалалар бўйича овоз бериш якунлари:

 1. Жамият акциядорларининг 2015 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамият бошқаруви раисининг 2015 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботни тасдиқлаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хисоботини тасдиқлаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. 2015 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш тартибини белгилаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жамладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгланган талабларга риоя этилиши бўйича ҳисоботини эшитиш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамиятнинг 2016 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 44 682 2,89 %
Қаршилар 1 502 344 97,11 %
Бетарафлар  Йўқ 0%
 1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш
т/р Кузатув кенгаши аъзолари Овоз бериш натижалари
Овозлар сони Фоиз
1 Алимов Ойбек 1 485 033 19,2
2 Вапаев Низомаддин 2 530 720 32,7
3 Газиев Бекзод 1 528 816 19,8
4 Қодиров Абдурасул 1 078 003 13,9
5 Атабаев Валерий 1 038 315 13,4
6 Ақилханов Олимжон 74 243 1,0
  Жами овозлар 7 735 130 100
 1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларининг янги таркибини сайлаш
т/р Кузатув кенгаши аъзолари Овоз бериш натижалари
Тарафдорлар Қаршилар Бетарафлар
1 Ниёзова Дэрия 337 260
2 Миркамолов Миржамол 337 260
3 Атаев Шоназар 337 260
4 Каландаров Аскар 298 771 38 489
 1. Ижро органи  аъзоларининг янги таркибини сайлаш
т/р Ижро органи аъзолари Овоз бериш натижалари
Тарафдорлар Қаршилар Бетарафлар
1 Эшчанов Шухрат 1 547 026 Йўқ Йўқ
2 Артиқов Атабай 1 547 026 Йўқ Йўқ
3 Машарипов Аматжон 1 547 026 Йўқ Йўқ
4 Матмуратов Мирза 1 547 026 Йўқ Йўқ
5 Салаев Хайрилло 1 547 026 Йўқ Йўқ
Жами овозлар 7 735 130
 1. Жамият ижроия органини раҳбарини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш)

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамиятнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш ҳамда Уставнинг янги таҳририни тасдиқлаш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамиятнинг ички низомларини умумий йиғилиш, кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, корпоратив маслаҳатчи, ахборот сиёсати, ички назорат, дивиденд сиёсати, манфаатлар тўқнашуви вужудга келганда харакатлар тартиби тўғрисидаги Низомларни қабул қилиш

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%
 1. Жамият бошкаруви томонидан 2015 йил давомида 2, 10, 11, 15, 22, 41, 53/4-сонли қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш

 Овоз бериш якунлари

т/р Бошқарувнинг қарорлари Овоз бериш натижалари
Тарафдорлар Қаршилар Бетарафлар
2015 йил 6 январ 2-сонли 1 547 026
2015 йил 10 март 10-сонли 1 547 026
2015 йил 12 март 11-сонли 1 547 026
2015 йил 2 май 15-сонли 1 547 026
2015 йил 24 июн 22-сонли 1 547 026
2015 йил 26 октябр 41-сонли 1 547 026
2015 йил 14 декабр 53/4-сонли 1 547 026
 1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 11 февралдаги 02-02/1-187-сонли йиғилиш баённомасига асосан тасдиқланган Корпоратив бошқарув Кодексини жамиятда жорий этиш.

Овоз бериш якунлари

Тарафдорлар 1 547 026 100 %
Қаршилар Йўқ 0 %
Бетарафлар Йўқ 0%

 

Овозга қўйилган масалалар бўйича қабул қилинган қарор

М А Т Н И

 1. Жамиятнинг 2015 молиявий йил якунларига бағишланган навбатдаги умумий йиғилиш регламенти 1-иловага асосан тасдиқлансин.
 2. “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти Бошқарув органи раиси Эшчанов Шухрат Атабаевич 2015 йилдаги хўжалик юритиш ва жамият иқтисодиётини бошқаришдаги ҳамда ўтган йилда белгиланган бизнес – режаларни бажариши юзасидан ҳисобот маърузаси маълумот учун қабул қилиниб, тасдиқлансин ва жамиятнинг 2015 йил хўжалик молиявий фаолияти қониқарли деб топилсин.
 3. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текширув хулосаси тасдиқлансин.
 4. “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2015 йилги хўжалик молиявий фаолияти натижалари юзасидан тайёрланган ва акциядорларга ўқиб, эшиттирилган ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
 5. “Урганч Шароб” акциядорлик 2015 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари маъқуллансин ва йиллик якуний баланси актив бўйича 16094,4 млн.сўм, пассив бўйича 16094,4 млн.сўм ҳолатида тасдиқлансин.
 6. Жамиятнинг 2015 йил соф фойдасининг 50 фоизи дивидендларга ва 50 фоизи ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин.
 1. 2015 молия йили натижаси бўйича 1307,8 млн.сўм миқдорида соф фойда олишга эришилган. Шундан:
Кўрсаткичлар Суммаси (минг сўмда) Фоизи
Соф фойда 1307805 100,0
Акцияларга дивиденд 653902,5 50
Ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун 653902,5 50

Бунда оддий ва имтиёзли акцияларнинг ҳар бирига 280,50 сўмдан дивиденд тўланади. Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши қарор қабул қилгандан кейин 60 кун, яъни 2 ой давомида қонуний тўлов воситаси, пул шаклида тўланади, юридик шахсларга пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул бериш ёки пластик карточкаларига пул ўтказиб бериш йўли билан тўлансин.

 1. “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2015 йилги хўжалик молиявий фаолиятининг натижалари юзасидан тайёрланган ва акциядорларга ўқиб эшиттирилган ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин Кузатув кенгашининг 2015 йилги фаолияти қониқарли деб топилсин.
 2. Жамиятнинг 2016 йил учун тузилган ва ўқиб эшиттирилган 23 834 млн.сўм миқдоридаги 550 минг дал ароқ, 120 минг дал вино, 3 минг дал конъяк ишлаб чиқариш, 2200 млн.сўм миқдорда соф фойда олиш режалаштирилган “Бизнес – режаси” маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
 3. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўловларининг миқдорлари ҳар ойда қуйидагича белгилансин;

– Кузатув кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақинининг 6 баробари миқдорида;

– Кузатув кенгаши аъзоларига Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақинининг 4 баробари миқдорида.

 1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш масаласи акциядорларнинг кўпчилик овоз қаршилиги билан рад этилсин.
 2. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари янги таркибини сайлаш масаласи бўйича ўтказилган  “Кумулятив” овоз бериш натижаларига кўра энг кўп овоз олган Вапаев Низомаддин (2530720 та овоз), Газиев Бекзод (1528816), Алимов Ойбек (1485033), Қодиров Абдурасул (1078003), Атабаев Валерий (1038315) номзодлари Кузатув кенгаши аъзолигига сайланган деб ҳисоблансин. Таркибга сайлаш учун сайлов бюллетенларига номзоди киритилган Ақилханов Олимжон (74243) етарли овоз олмаганлиги учун жамият Кузатув кенгаши аъзолигига сайланмаган деб ҳисоблансин.
 3. Ўтказилган сайлов натижалари бўйича жамият тафтиш комиссияси аъзолигига
 • Ниёзова Дэрия;
 • Миркамолов Миржамол;
 • Атаев Шоназар номзодлари сайланган деб ҳисоблансин. Таркибга сайлаш учун сайлов бюллетенларига номзоди киритилган Қаландаров Аскар етарли овоз олмаганлиги учун жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига сайланмаган деб ҳисоблансин.
 1. Ўтказилган сайлов натижалари бўйича жамият ижро органи аъзолигига
 2. – Эшчанов Шуҳрат;
 3. Артиқов Атабай;
 4. Машарипов Ахмаджон;
 5. Салаев Хайрилло;
 6. Матмуратов Мирзо номзодлари сайланган деб ҳисоблансин.
 7. “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти раислигига ўтказилган сайлов натижалари бўйича Эшчанов Шухрат Атабаевич сайланган деб ҳисоблансин, у билан Кузатув кенгаши раиси ўртасида тузилган меҳнат шартномаси контрактининг амал қилиш муддати ўтказилган сайлов натижалари бўйича бир овоздан бир йилга узайтирилсин.
 8. Жамият уставига қонунчиликда белгиланган тартибда ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда Уставнинг янги таҳрири қайта рўйхатдан ўтказилсин.
 9. Жамият ички низомларига, жумладан, кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин. Корпоратив маслаҳатчи, ахборот сиёсати, ички назорат, дивиденд сиёсати, манфаатлар тўқнашуви вужудга келганда харакатлар тартиби тўғрисидаги Низомлар ишлаб чиқилсин ва қабул қилинсин.
 10. Жамият бошқаруви томонидан қабул қилинган қарорларни тасдиқлаш, жумладан:
 11. Бошқарувнинг 2015 йил 6 январдаги “Кармиш биосервис” биолабораториясига 2 млн.сўм ҳомийлик қилиш тўғрисида 2-сонли;
 12. 2015 йил 10 мартдаги “Навбахор” футбол клубига 1 млн.сўм, “Хоразм футболини ривожлантириш” жамғармасига 10 млн.сўм ҳомийлик қилиш тўғрисида 10-сонли;
 13. 2015 йил 12 мартдаги “Пахтакор” футбол клубига 15 млн.сўм, Бразилияда ўтказиладиган XXXI Ёзги олимпия ўйинлари ва XV Паралимпия ўйинларида қатнашиш учун 20 млн.сўм ҳомийлик қилиш тўғрисидаги
  12-сонли;
 14. 2015 йил 2 майдаги Татар миллий-маданий марказига 2 млн.сўм, Умид нихоллари финал ўйинларини Хоразм вилоятида ўтказиш учун 6 млн.сўм ҳомийлик қилиш тўғрисидаги 15-сонли;
 15. 2015 йил 24 июндаги Болалар спортини ривожлантириш жамғармасига 41 млн.сўм, Ўсимликшунос илмий-тадқиқот институтининг моддий техник базасини мустаҳкамлашга 16 млн.сўм ҳомийлик қилиш тўғрисидаги 22-сонли;
 16. 2015 йил 26 октябрдаги Ўзбекистон-Болгария дўстлик жамиятига 1 млн.сўм ҳомийлик ёрдами кўрсатиш тўғрисидаги 41-сонли;
 17. 2015 йил 14 декабрдаги Хоразм вилояти болалар спортини ривожлантириш жамғармасига 60 млн.сўм ҳомийлик маблағини ўтказиш тўғрисидаги 53/4-сонли қарорлари тасдиқлансин.
 18. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 11 февралдаги 02-02/1-187-сонли йиғилиш баённомасига асосан тасдиқланган Корпоратив бошқарув Кодекси жамиятда жорий этилсин.

 Урганч “ШАРОБ” АЖнинг аффилланган жисмоний шахслари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р Ф. И. О. Акция сони Устав фондига нисбатан Аффилланган сабаби Аффилланган санаси
I VI
1 Вапаев Низомиддин Кузатув кенгаши раиси 20 май 2016 йил
2 Алимов Ойбек Кузатув кенгаши аъзоси 20 май 2016 йил
3 Ғазиев Бекзод Кузатув кенгаши аъзоси 20 май 2016 йил
4 Қодиров Абдурасул 2 200 0,10 Кузатув кенгаши аъзоси 20 май 2016 йил
5 Атабаев Валерий 3 333 0,18 Кузатув кенгаши аъзоси 20 май 2016 йил
6 Эшчанов Шухрат 14 638 0,70 Бошқарув аъзоси 20 май 2016 йил
7 Машарипов Ахмеджон 660 0,03 Бошқарув аъзоси 20 май 2016 йил
8 Матмуратов Мирза 1 012 0,07 Бошқарув аъзоси 20 май 2016 йил
9 Артиқов Атабай Бошқарув аъзоси 20 май 2016 йил
10 Салаев Хайрилло Бошқарув аъзоси 20 май 2016 йил

 “Урганч Шароб” АЖнинг аффиланган юридик шахслари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р Юридик шахс номи Манзили ИНН Аффиланган санаси Акция сони Устав фондига нисбатан, %да
1 «O`zvinosanoat-Xolding» холдинг компанияси Тошкент шаҳар, Шайхонтахур тумани, Абай кўчаси, 6 уй 200626156 06.06.2003 йил 1188935 51
Кўрсаткич номи 2014 йил 2015 йил Фарқи (%)
1 Соф тушум 23 580 199 25 439 325 107,9
2 Харажатлар 19 689 217 21 025 850 106,8
3 Соф фойда 682 728 1 307 805 191,6

  Кузатув кенгаши.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Сайт ХВКМ томонидан ишлаб чиқилди.